Access

Tourist attraction of Tsuru city

Tsuru-City and surrounding map information are here.

Access to Tsuru city

Access by train

Fuji Kyuko Line
Tanokura sta., Kasei sta., Akasaka sta., Tsuru-shi sta., Yamura-machi sta., Tsurubunkadaigakumae sta., Tokaichiba sta., Higashikatsura sta.

  • Shinjuku-station -> Ootsuki-station -> each station in Tsuru-City (appx. 80min)
  • Koufu-station -> Ootsuki-station -> each station in Tsuru-City (appx. 60min)

Access by a car

Chuo Expressway Kawaguchiko Line
Tsuru IC

  • Shinjuku -> Ootsuki JCT -> Tsuru IC (appx. 80min)
  • Koufu -> Ootsuki JCT -> Tsuru IC (appx. 40min)
  • Gotenba -> Subashiri IC -> Tsuru IC (appx. 40min)